Autor


Tomasz Pietrzak (ur. 1982) – autor czterech książek poetyckich. Zadebiutował w 2005 roku na łamach miesięcznika „fo:pa”, trzy lata później wydał debiutancki tom „Stany Skupienia” (Stowarzyszenie Żywych Poetów, seria Pisma Literackiego RED).W 2012 roku nakładem wydawnictwa MaMiKo z Nowej Rudy ukazał się zbiór „Rekordy”. Za tę książkę Tomasz Pietrzak został nominowany w 2013 roku do Nagrody Literackiej Nike. Kolejny tom autora „Umlauty” wydany został wiosną 2014 roku nakładem Wydawnictwa FORMA i Fundacji Literatury im. Henryka Berezy. Premiera książki miała miejsce podczas V Warszawskich Targów Książki. W maju 2015 roku książka została nominowana do Nagrody Literackiej Nike, a lipcu 2015 ukazało się 3. wydanie „Umlautów”.  W listopadzie 2016 miała premierę 4. książka poetycka Pietrzaka zatytułowana „Pospół”. Wydawcą tomu jest Instytut Mikołowski im. Rafała Wojaczka.  Cztery lata później, w kwietniu 2022 nakładem WBPiCAK ukazały się „Bosiny”. Oprócz książek autor ma na swoim koncie ponad sto publikacji w prasie literackiej. Jego wiersze pojawiały się na łamach m.in. Przekroju, Toposu, Odry, Kwartalnika Literackiego „Kresy”, Arterii, Rity Baum, Dekady Literackiej, Kwartalnika Literackiego „Bliza”, RED’a, FA-art.’u, Kwartalnika Literackiego „Wyspa”, Miasteczka Poznań oraz wielokrotnie w Gazecie Wyborcze. W 2009 roku pojawił się wśród 10 polskich autorów w międzynarodowej antologii „Moral Bi Spet Priti” autorstwa słoweńskiego poety Brane Mozetiča (wyd. Škuc, Ljubljana, 2009). W 2016 roku wiersze poety pojawiły się w antologii „Przewodnik po zaminowanym terenie”(OPT, 2016 i 2021), z kolei kwartalnik FA-art  opublikował premierowy cykl 23 wierszy pt. „Orindy”. Wiersze Tomasza Pietrzaka tłumaczone były na język angielski, hebrajski, słoweński i czeski.  Mieszka pół na pół – w Katowicach i w Krakowie.