Kilka wierszy na PoeciPolscy.pl

Na portalu PoeciPolscy.pl można już przeczytać kilka moich wierszy. W tym niepublikowany wcześniej w prasie literackiej cykl „Wehikuły Wiery” pochodzący z „Pospołu” (IM, 2016), a także wiersz „Wyrzut”. Zobacz